Praxe

Oddělení pedagogické praxe

Oddělení pedagogické praxe komplexně zabezpečuje veškerou praktickou přípravu studentů učitelství na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni.

Organizačně zabezpečuje a metodicky řídí všechny typy pedagogických praxí ve studijních programech Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ, které probíhají dle harmonogramu praxí.

Cílem pregraduální přípravy je připravit studenta učitelství a budoucího učitele jako reflektivního praktika, schopného efektivně plánovat a realizovat výuku, vytvářet podnětné prostředí pro učení a podporovat procesy učení žáků, komplexně hodnotit a reflektovat edukační proces i vlastní profesní rozvoj.

V současné době inovujeme na FPE systém pedagogických praxí do podoby reflektovaných průběžných obsahově gradujících praxí.

Všechny typy pedagogických praxí mají svoji oporu v didaktikách jednotlivých oborů a transdidakticky zaměřených předmětech Základy reflexe a hodnocení kvality výuky (pro studenty bakalářského stupně studia) a Reflexe a hodnocení kvality výuky (pro studenty navazujícího magisterského studia).

Klíčovými partnery pro novou vizi pedagogických praxí jsou nám učitelé fakultních a spolupracujících škol a členové týmu oborových didaktiků FPE. Všem patří velký dík.

Pokyny pro praxe

Pod níže uvedenými odkazy najdete informace, materiály a dokumenty potřebné pro jednotlivé typy pedagogických praxí.

Pro přístup se přihlaste ke svému školnímu Google účtu: orionjmeno@gapps.zcu.cz, následně standardně orion jménem a heslem. Pokud máte problém, odhlaste se nejprve ze svého soukromého Google účtu.