covid-19: informace

Výuka, zkoušení apod. na Fakultě pedagogické ZČU se řídí Celouniverzitně platnými opatřeními a aktuálními nařízeními Vlády ČR. Doplňující aktuální informace týkající se studentů FPE najdete zde.

12. 2. 2021
I přes včerejší dění ohledně nouzového stavu pokračujeme ve výuce tak, jak tomu bylo doposud a tak, jak bylo sděleno paní prorektorkou Šedivou studentům hromadným mailem ve středu. Pro bližší informace vizte vyjádření MŠMT
1. 10. 2020

Zrušení promocí v důsledku zhoršující se epidemiologické situace

Toto rozhodnutí reflektuje nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 30. 9. 2020 a nařízení vlády o vyhlášení nouzového stavu.

Vzhledem k výše uvedeným nařízením jsou promoce v  podzimním termínu 13. – 15. 10. kalendářního roku 2020 zrušeny.

Všem účastníkům budou navráceny zaplacené poplatky v plné výši, a to na účty, ze kterých byla provedena platba. Promoční ceremoniál mohou zájemci, po novém uhrazení poplatku, absolvovat v nejbližším dalším termínu – v létě 2021.

Studenti původně promující v letním termínu si mohou diplomy vyzvedávat na studijním oddělení.

Studenti původně promující v podzimním termínu si již také mohou vyzvednout diplomy na studijním oddělení.

Všichni studenti si vyzvedávají diplomy na studijním oddělení v úředních hodinách.

24. 9. 2020
23. 9. 2020
  • ZČU přešla rozhodnutím KHS na distanční formu výuky.
  • Děkan Fakulty pedagogické vyhlásil na 23. 9.- 25.9. pro studující fakulty děkanské volno, aby umožnil hladký přechod na distanční formu výuky.
  • Promluvu děkana k zaměstnancům a studentům fakulty, kde jsou vysvětleny důvody tohoto rozhodnutí, najdete na Youtube.