det_uni_banner_web

Dětská univerzita FPE

I školáci si můžou vyzkoušet univerzitní studium se vším všudy – imatrikulací, přednáškami, slavnostní promocí i převzetím diplomu z rukou děkana a rektora.
Web Dětské univerzity FPE

Univerzita, kterou budete svým dětem závidět

Dětská univerzita Fakulty pedagogické se koná už od podzimu 2014 a nadcházející akademický rok nebude výjimkou.

Než se ale žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií změní ve vysokoškoláky, mohou se oni i ti, kteří už univerzitu absolvovali, zapojit do soutěže.  Dětská univerzita totiž hledá jméno pro maskota. Pomoci můžou nejen děti, které již Dětskou univerzitu znají, ale i budoucí ministudentíci. Více se dozvíte na stránce Dětské univerzity nebo zde.
 
Dětská univerzita Fakulty pedagogické bude od 1. 10. vyučovat každý čtvrtek od 15.30 do 17.00 hodin, zápisy na jejím webu (odkaz) začnou 9. 9. v 18 hodin. Dětem nabízíme 70 kurzů z různých oborů od přírodovědných přes humanitní, technické či umělecké obory po tělocvik. Dětská univerzita probíhá v učebnách a laboratořích Fakulty pedagogické, osm kurzů se uskuteční také v ZOO Plzeň, která je naším dlouholetým partnerem. Řada kurzů je letos nových, děti si budou moci například zkusit připravit vysílání mezinárodního internetového rádia RadioIgel Plzeň, které je zároveň naším novým partnerem. Všechny informace i přehled kurzů najdete na stránkách Dětské univerzity.

Studujte v každém věku