chemie

Bakalářské a magisterské studium

Kvalitní vzdělání pro úspěšný (nejen) profesní život. Rozvíjej u nás své nadání a talent, prověř své znalosti v praxi a připrav se tak na výzvy, které tě v životě čekají!
Obory a programy Podat e-přihlášku

Naše fakulta nabízí tříleté bakalářské studium jako předstupeň navazujícího dvouletého magisterského studia a pětiletý magisterský studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Co se týče bakalářského studia, můžete u nás studovat Učitelství pro mateřské školy nebo si zvolit kombinaci dvou programů, jeden z nich je hlavní (maior), druhý vedlejší (minor). Uchazeč vykonává přijímací zkoušku na oba tyto programy. Z programu maior poté student píše bakalářskou práci.  Zaměření nabízíme celou řaduv současnosti se snažíme neustále rozšiřovat možnosti jejich vzájemného kombinování. Některé ze specializací je možné studovat i samostatně jako jeden program, nabízíme i programy neučitelské.  

FAQ aneb nejčastější otázky zájemců o studium na naší fakultě

Jak se mohu ke studiu přihlásit?

Do kdy se mohu přihlásit? 

  • Přihlášku k bakalářskému, magisterskému i navazujícímu magisterskému studiu můžete podat do 30. 4. 2021 zde.

Jaké jsou vlastně přesné podmínky přijetí?

  • O přesných podmínkách pro přijetí se dočtete zde.

Když budu přijat, mám nějakou možnost seznámit se s ostatními ještě před začátkem semestru?

  • Ano, připravujeme pro vás seznamovací kurz pro nastupující 1. ročníky AMOS 2020. Kurz měl v minulosti velký úspěch, hlaste se včas. Pro zájemce o studium jsme také zřídili skupinu na facebooku, určitě se připojte! Najdete ji zde.

Na stránkách jsem četl/a pojmy maior a minorCo to znamená?

  • Student se hlásí ke studiu programu sdruženého typu, tzn. na studijní program maior v kombinaci se studijním programem minor (dva obory). Na oba tyto programy (maior i minor) koná přijímací zkoušku. Seznam otevíraných kombinací maior a minor najdete zde po kliknutí na jednotlivé předměty nebo ve vyhláškách o přijímání. U vybraných studijních programů lze studovat také pouze jeden studijní program, tzv. komplet. Z programu maior se volí téma kvalifikační práce.

Mohu se nějak připravit na studium a přijímací zkoušky?

  • Ano, nabízíme přípravné kurzy, testy nanečisto i nulté ročníky. Informace jsou k dispozici v sekci Přípravné kurzy a testy.

Mohu u vás studovat Učitelství pro první stupeň?

  • Ano, přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň (nově akreditované) je vyhlášeno. Studium bude probíhat pouze v prezenční formě. Kombinovanou formu budeme otevírat pravděpodobně v dalším akademickém roce. Studenti se zájmem o kombinovanou formu mají možnost nastoupit do programu celoživotního vzdělávání (CŽV), tento program je i pro studenty bez dosavadního pedagogického vzdělání. Na tuto možnost se ptejte na adrese czv@fpe.zcu.cz

Jak vypadalo přijímací řízení v předchozích letech? A kolik jste přijali uchazečů?

  • Zprávu o přijímacím řízení, statistiky počtu přihlášených a přijatých uchazečů a vzory testů naleznete v úložisti dokumentů ve složce Uchazeč.

Zohledňujete při přijímacím řízení prospěch na SŠ a známky na maturitním vysvědčení?

  • Vzhledem k současné situaci nezohledňujeme prospěch uchazeče na střední škole (tedy jednotlivá vysvědčení) a ani výsledek u maturitní zkoušky. A to u žádného oboru a programu.

Potřebuji se zeptat ještě na něco jiného

  • Pokud potřebujete další informace o studiu, přijímacích zkouškách, obsahu studia, o ubytování studentů nebo něco dalšího, napište nám na adresu: vzdelani@fpe.zcu.cz nebo volejte na +420 377 636 010. Rádi vám odpovíme!