Návrh bez názvu

Naše pobočka v Karlových Varech

Najdete nás nejen v Plzni! Od roku 2024 vzděláváme také v Karlových Varech

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni vzdělává budoucí učitele a zároveň rozvíjí nové studijní programy, které reagují na potřeby současného trhu práce. V tomto duchu byl ve spolupráci s magistrátem města Karlovy Vary a s Krajským úřadem Karlovarského kraje připraven profesní bakalářský studijní program Kinantropologie – Wellness specialista. Program bude realizován Centrem tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické ZČU.

Jak už název napovídá, studium je zaměřeno na pohyb člověka a optimální využití pohybových aktivit ve prospěch lidského zdraví. Absolventi tohoto programu budou schopni nejen přispět k doplnění služeb komplexní lázeňské péče, ale také poskytovat obyvatelům a návševníkům regionu služby v oblasti zdravotně a kondičně orientovaných pohybových programů.

Studenti se během studia seznámí se základními biomedicínskými disciplínami, jako jsou anatomie a fyziologie, a získají znalosti z věd o pohybu člověka. Naučí se systematické odborné práci a absolvují řadu prakticky zaměřených seminářů. Každý semestr stráví studenti více než 100 hodin na praxích u partnerů studijního programu, mezi které patří Karlovarská krajská nemocnice, Imperial Karlovy Vary a SK KONTAKT Karlovy Vary. Kromě toho je součástí studia také výuka cizích jazyků, konkrétně angličtiny a němčiny, s důrazem na jejich budoucí uplatnitelnost v péči o zahraniční klientelu. 

Kromě toho nabízíme studujícím tohoto programu možnost nepovinného rozšíření konkrétních kompetencí absolvováním různorodých kurzů celoživotního vzdělávání.

Za podporu našich aktivit v Karlových Varech děkujeme Karlovarskému kraji a městu Karlovy Vary.