úspěchy_banner

NAŠE ÚSPĚCHY

Máme se čím chlubit! Ať se již jedná o studentskou sportovní či hudební reprezentaci fakulty, umístění na předních příčkách v soutěži SVOČ nebo výzkumnou a publikační činnost našich pedagogů, slavíme úspěchy. Nahlédněte do naší síně slávy!

Rádi Vám představujeme vybrané úspěchy našich kolegů nejen v oblasti pedagogické a vědecké. Všem srdečně gratulujeme!

Marie Čechová – Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové, jež je významným oceněním určeným ženám ve vědě, získala v roce 2019 prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., profesorka Katedry českého jazyka a literatury na Fakultě pedagogické ZČU. Komise ji vybrala z 13 nominovaných na základě jejího celoživotního přínosu v oblasti jazykovědy. Prof. Čechová se zabývá výzkumem současného českého jazyka, přičemž se zaměřuje zejména na stav znalostí a komunikačních dovedností mládeže a přípravu koncepce vyučování češtiny pro různé stupně škol. Významný je její přínos rovněž v rozvoji oboru čeština pro cizince v České republice.

Dana Buršíková (Brabcová) – cena Jana Marca Marci

Doc. Mgr. Dana Buršíková (Brabcová), Ph.D., z katedry psychologie FPE ZČU se dlouhodobě zabývá problematikou sociálních aspektů epilepsie. Realizovala v této oblasti řadu výzkumů majících potenciál přispět ke snížení míry stigmatizace a zvýšení kvality života dětí s tímto onemocněním. Její výzkumná činnost v této oblasti byla oceněna i Českou ligou proti epilepsii, která jí udělila Cenu Jana Marka Marciho za rok 2015 za mimořádnou publikační aktivitu v oblasti epileptologie na mezinárodní úrovni. V roce 2019 byla vydána její monografie Dítě s epilepsií v prostředí školy, která je dosud nejucelenější publikací týkající se této problematiky v českém prostředí a přináší i řadu poznatků unikátních z mezinárodního hlediska. 

LUCIE ROHLÍKOVÁ – CENA MŠMT ZA VYNIKAJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST NA VYSOKÉ ŠKOLE

Ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2019 přinesly novou kategorii. Poprvé ministerstvo hodnotilo vzdělávací činnost na vysoké škole. Předávání cen se uskutečnilo na konci listopadu 2019 v prostorách Senátu ČR. Z 59 nominovaných získalo ocenění pět, mezi nimi i Lucie Rohlíková z katedry didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické ZČU, která působí také v Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání ZČU. Na cenu ji bez jejího vědomí nominovali studenti. Výuka Lucie Rohlíkové je postavená na konstruktivistickém přístupu, orientaci na praktické projekty, smysluplném využívání technologií a partnerském jednání se studenty. Motivuje studenty učitelství k celoživotnímu vzdělávání a zapojení se do učitelských komunit. Pro podporu studia využívá cloudové systémy, včetně systému pro tvorbu digitálních portfolií studentů.

václav stacke – Cena Jiřího V. Daneše

RNDr. Václav Stacke, Ph.D., působí od roku 2013 na Oddělení geografie Centra biologie, geologie a envigogiky, kde vyučuje fyzickogeografické, krajinněekologické a geografickodidaktické předměty. V roce 2016 získal prestižní Cenu Jiřího V. Daneše udělovanou Českou asociací geomorfologů za nejlepší dizertační práci v oboru (téma Holocenní vývoj údolních niv v předpolí Západních Beskyd na příkladu řeky Bečvy). Výzkumně se dr. Stacke kromě fluviální geomorfologie významně orientuje na didaktiku geografie, kde vede projektový tým zaměřený na výzkum kritických míst kurikula. V roce 2020 vyšla na základě realizovaných výzkumů unikátní monografie Kritická místa ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ I.     

GABRIELA KLEČKOVÁ – PREZIDENTKa ORGANIZACE TESOL INTERNATIONAL ASSOCIATION
  – Cena Wernera von Siemense

TESOL International Association, mezinárodní organizace se sídlem v USA, sdružuje učitele angličtiny, lingvisty, kteří se jazykem zabývají z hlediska výuky, a odbornou veřejnost. Její členové pocházejí z více než 100 zemí světa. Od března 2021 bude rok její prezidentkou Gabriela Klečková, vedoucí katedry anglického jazyka Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Stane se tak první Češkou v čele této organizace.

Věra Höppnerová – nominace na Cenu Milady Paulové

Profesorka na Fakultě pedagogické ZČU, germanistka, autorka desítek učebnic němčiny a více než dvou stovek odborných statí, získala v roce 2018 nominaci na Cenu Milady Paulové. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Smyslem je ocenit vědeckou práci významných českých badatelek a inspirovat začínající vědkyně a studující, které vědeckou dráhu zvažují. V roce 2018 se konal desátý ročník soutěže. Věra Höppnerová byla jednou z devíti nominovaných žen. Ačkoliv ocenění nezískala, už sama nominace je úspěchem.