Strategie 2020

Role učitele se v současné době mění a s ní se musí měnit i učitelské vzdělávání. Fakulta na tyto změny reaguje stanovením priorit, které určují hlavní směry jejího rozvoje. Prioritami pro období 2016–2020 jsou:

Kvalita vzdělávání, která se projevuje především vazbou obsahu studia na profil absolventa a jeho aktuálnost vzhledem k současným cílům vzdělávání.

Tvůrčí činnost, kdy je podpora zaměřena na společné zapojení pracovníků a studentů do dlouhodobého pedagogického výzkumu.

Finanční stabilita fakulty, které dosáhneme snížením závislosti na dotačních zdrojích a takovým rozdělováním finančních prostředků, které bude odrážet dlouhodobější trendy kvalitativního rozvoje oborů a pomůže udržet vyváženou strukturu pracovníků.

Rozvoj komunikace, který podpoří vytváření a prohlubování spolupráce uvnitř fakulty, univerzity i s partnery v rámci města, Plzeňského a Karlovarského kraje.

Rozvoj infrastruktury, který se zaměřuje především na rekonstrukce a renovace prostor fakulty.

Internacionalizace, kdy je podpora vedle mobilit studentů a pracovníků zaměřena na vytváření společných studijních programů se zahraničními vysokými školami.

Priority a cíle jsou rozpracovány ve Strategickém záměru do roku 2020. V současné době je připravována Strategie 2021+, která bude zveřejněna v závěru roku 2020.