Kontakty pro média na odborníky FPE ZČU

Potřebujete vyjádření k odbornému tématu pro svůj článek či reportáž? Kontaktujte odborníky z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni:

 

Anglofonní literatura, literární překlad, poezie
doc. Justin Quinn, Ph.D.

Anglofonní literatura
Brad Vice, Ph.D.

Anglofonní literatura, literární překlad
PhDr. Magdaléna Potočňáková, Ph.D.

Výuka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Anglický jazyk – CLIL (integrace obsahu a cizího jazyka)
Mgr. Barbora Reynaert, Ph.D.

Anglický jazyk – Moderní technologie ve výuce anglického jazyka
Mgr. Tereza Havránková, Ph.D.

Anglický jazyk – Lingvistika
PhDr. Klára Lancová, Ph.D.

Geologie, paleontologie, zoologie
doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

Botanika, ochrana životního prostředí, environmentální výchova
RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Český jazyk a literatura
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.

Moderní historiografie a biografie historiků, regionální historiografie, orální historie – práce s pamětníky, dějiny Jihoafrické republiky a kmene Zulů
PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Didaktika dějepisu a pravěku
PaedDr. Helena Východská

Moderní dějiny, dějiny nacismu, česko-německé vztahy
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.

Komeniologie, numismatika, dějiny starověku, dějiny regionu
prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc.

Dějiny raného novověku a dějiny měst, česko-německé vztahy
doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

Dějiny českého středověku, církevní dějiny
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

Dějiny Palestiny, orální historie, historická antropologie
Mgr. at Mgr. Marie Fritzová, Ph.D.

Regionální dějiny, archivnictví, dějiny Němců v regionu
PhDr. Karel Řeháček

Pomocné vědy historické, archivnictví
Mgr. Jitka Novotná

Didaktika dějin vědy a techniky
prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSC., dr. h. c

Užitá chemie, organická chemie, chemické experimenty
doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.

Anorganická a obecná chemie
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

Fyzikální a obecná chemie
Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.

Analytická a instrumentální chemie
Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Jazykověda německého jazyka (syntax, textová lingvistika, metodologie komparatistické imagologie)
Mgr. Michaela Voltrová

Jazykověda a didaktika německého jazyka (německá frazeologie, odborný jazyk, překladatelství)
prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.

Literatura německy mluvících zemí (zejména 20. století, komparatistika, imagologie)
prof. Dr. phil. habil. Elke Mehnert

Literatura německy mluvících zemí (zejména rakouská literatura)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.

Historie německé menšiny v českých zemích, medievistika
PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Lexikologie a morfologie německého jazyka
Mgr. Hana Menclová, Ph.D.

Didaktika německého jazyka
Mgr. Eva Salcmanová

Rakouská němčina, metaforika, literatura
Jürgen Ehrenmüller

Pedagogická praxe
Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.

Ruské reálie, didaktika ruského jazyka, ruská literatura 20. století
Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

Současný ruský jazyk, překladatelství a tlumočnictví
Mgr. Andrej Artemov,Ph.D.

Ruská literatura
PhDr. Jana Sováková, CSc.

Současný ruský jazyk
doc. Liudmila Valova, CSc.

Technické vzdělávání na 2. stupni ZŠ, vzdělávání učitelů technických oborů a mistrů odborného výcviku
PaedDr. Petr Mach, CSc.

Technické vzdělávání na 1. stupni ZŠ, kreativita a tvořivost dětí školního věku
doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Multimédia a interaktivní technologie ve vzdělávání
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

Tělesná výchova – fotbal, sportovní trénink
doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Tělesná výchova – atletika, senzomotorika
Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

Tělesná výchova – pohybová aktivita, gymnastika
Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Výchova ke zdraví – psychologie zdraví, psychohygiena, rozvoj sociálních dovedností
Božena Jiřincová

Výchova ke zdraví – výživa, psychologie výživy a nutriční výchova
PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

Výpočetní technika
doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.