termíny jednání

Předpokládané termíny zasedání AS FPE ZČU v Plzni v roce 2021 (vždy od 14 hodin):

  • 6. ledna
  • 3. února
  • 3. března
  • 7. dubna
  • 5. května
  • 2. června
  • 8. září
  • 6. října
  • 3. listopadu
  • 1. prosince

V době platnosti epidemiologických opatření proti pandemii koronaviru covid-19 zasedá AS FPE online formou. Zájemci o účast na zasedání z řad akademické obce nechť kontaktují předsedu či tajemnici senátu, bude jim zaslán odkaz k připojení.

Termíny zasedání mohou být v odůvodněných případech rozhodnutím předsednictva AS FPE změněny, zrušeny či naopak doplněny o mimořádné zasedání.

Jednání předsednictva se koná pravidelně dva týdny před zasedáním senátu, na rozdíl od něj je však neveřejné. Protože předsednictvo mimo jiné stanovuje definitivní termín a program nadcházejícího zasedání senátu, je třeba, aby na jeho jednání byly doručeny veškeré návrhy, které by měl senát na připravovaném zasedání projednat.