termíny jednání

Předpokládané termíny zasedání AS FPE ZČU v Plzni v roce 2024 (vždy od 14 hodin):

  • 17. ledna
  • 7. února
  • 6. března
  • 17. dubna
  • 9. května
  • 5. června
  • 11. září
  • 2. října
  • 6. listopadu
  • 4. prosince

Termíny zasedání mohou být v odůvodněných případech rozhodnutím předsednictva AS FPE změněny, zrušeny či naopak doplněny o mimořádné zasedání.

Jednání předsednictva se koná pravidelně dva týdny před zasedáním senátu, na rozdíl od něj je však neveřejné. Protože předsednictvo mimo jiné stanovuje definitivní termín a program nadcházejícího zasedání senátu, je třeba, aby na jeho jednání byly doručeny veškeré návrhy, které by měl senát na připravovaném zasedání projednat.