Zrušení doplňovacích voleb do studentské části FPE AS ZČU

Volební komise rozhodla na 7. jednání o zrušení doplňovacích voleb do
studentské části volebního celku FPE AS ZČU. Učinila tak v souladu s článkem
20 odst. 2) Volebního řádu AS ZČU.

Komise krok odůvodnila vyhlášením opakovaných voleb do AS ZČU.

Volby do AS ZČU 2021

Volby do AS ZČU (2018-2020)

Volební řád AS ZČU