Přesun termínu doplňovacích voleb do studentské části FPE AS ZČU

Volební komise rozhodla kvůli nejistotě právního stavu po neprodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na 5. jednání o posunu termínu doplňovacích voleb do studentské volební části volebního celku FPE AS ZČU z poloviny února na následující dny:

  • pondělí 1. března 2021 od 10.00 do 13.00 hodin v budově fakulty na adrese Klatovská tř. 41 (místnost bude upřesněna na dalším zasedání);
  • úterý 2. března 2021 od 13.00 do 16.00 hodin v budově fakulty na adrese Veleslavínova 42 (místnost bude upřesněna na dalším zasedání).

Návrhy na kandidáty zůstávají v platnosti, jak byly podány. Vybírat lze nejvýše dva kandidáty z následující trojice (seřazené abecedně podle příjmení):

  1. Sam Graham Hinton
  2. Bc. Václav Kosnar
  3. Bc. Ingrid Vácová

Volič výběr provede zakroužkováním čísla kandidáta na hlasovacím lístku, který obdrží v den konání voleb ve volební místnosti.

Bližší informace v přiloženém zápisu ze 5. jednání volební komise.

Volby do AS ZČU 2021

Volby do AS ZČU (2018-2020)

Volební řád AS ZČU